Ca urmare a implementării proiectelor  de mobilitate în domeniul formării profesionale VET, Erasmus+ nr.  2019-1-RO01-KA102-062162,”Elev VET în (E+)uropa’ /’VET Student in E+(urope)” și nr. 2020-1-RO01-KA102-078305, „Competențe și abilități noi pentru reușita profesională”, s-au organizat activităţi educaţionale online prin care s-au împărtăşit exemple de bune practici şi s-a realizat un schimb de experienţă între școlile beneficiare de proiecte europene finanțate prin programul Erasmus+. S-au  desfăşurat  activităţi de diseminare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ care au implicat mobilități ale elevilor cu oportunități reduse care să contribuie la dezvoltarea personală a cadrelor didactice implicate în acest schimb de experienţă.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING