Despre proiect imageDespre proiect imageDespre proiect image
Beneficiar: Liceul Tehnologic Meserii și Servicii,  Buzău
Proiect de mobilitate: ERASMUS+
Tip proiect: KA 102-proiect de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale (VET)
Titlul proiectului: ‘Elev VET în (E+)UROPA’/ ’VET STUDENT IN (E+)UROPE’
Grant: 79682.00 EUR 
Scopul proiectului: de a oferi oportunități de învățare și experiență profesională europeană elevilor cu oportunități reduse pentru a facilita trecerea de la școală la locul de muncă național sau european, dezvoltarea personală a elevilor și cooperarea între instituții de învățământ europene.
Obiectivele proiectului:
1. Îmbunătățirea calității instruirii practice a elevilor prin dezvoltarea unor cunoștințe, abilitați si comportamente care sa le sporească inserția pe piață muncii națională si europeana
2. Facilitarea tranziției de la școala la locul de munca pentru elevii cu oportunități reduse si din mediul rural pentru a diminua părăsirea timpurie a scolii
3. Dezvoltarea personala, lingvistica si culturala a elevilor prin mobilități europene
4. Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții/companii europene care sa contribuie la creșterea prestigiului scolii in comunitatea locala
Perioada de implementare a proiectului : 01.10.2019 – 31.10.2021
‘Elev VET în (E+)UROPA’/ ’VET STUDENT IN (E+)UROPE’ (2019-1-RO01-KA102-062162) este al 5-lea proiect de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale (VET) câștigat de Liceul Tehnologic Meserii și Servicii realizat pentru 32 elevi (24 elevi de la învățământul profesional și 8 elevi de la învățământul liceal).

I BUILT MY SITE FOR FREE USING